اس ام اس جدید

اس ام اس جدید

- اگر کسی از توی ماشینش به تو فحش داد تا پیاده نشده و قد و قامتش را ندیده ای جوابش را نده.

- اگر دختری را دیدی که خیلی خوش اندام بود پیش از هر چیز مطمین شو که قهرمان تکواندو نباشد.

- پیش از آنکه توی خیابان پس گردن دوستت بکوبی و فحش های رکیک به او بدهی مطمین شو خودش است.

- وقتی مهمان داری اول مطمین شو ما-هو-اره روی چه کانالی است بعد آن را روشن کن خنگول !!!

ادامه مطالب در لینک زیر

- دختر همسایه که می گوید «تشریف میارین تو» شاید پدرش با تو کار دارد گاگول!

- وقتی کله ات گرم است اطمینان حاصل کن بالش ات نفس نمی کشد چون دختر عمه ات تازه زاییده.

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages