اس ام اس فلسفی عاشقانه

اس ام اس فلسفی عاشقانه

هرکه یادش یاد ماست سرور و سالارماست / یاد او درمان ما وجای او در قلب ماست

مهربانم! کاش خانه ی قلبمان برای پذیرایی ازعشق هرگز واهمه نداشت

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages