جملات عاشقانه اس ام اس

جملات عاشقانه اس ام اس

to tell someone howmuch you love,

how much you care.

because when they""regone,

no matter how loud you shout and cry,

they won""thear you anymore

به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری

و چقدر در زندگی براش ارزش قایل هستی

چون زمانی که از دستش بدی

مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی

اون دیگر صدایت را نخواهد شنید

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

حاصلی از هنر عشق ِ تو جز حرمان نیست

آه از این درد که جز مرگ ِ من اش درمان نیست

این همه رنج کشیدیم و نمی دانستیم

که بلاهای وصال ِ تو کم از هجران نیست

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

بگذار در قشنگ ترین اشتباه من

آتش بگیرد از تو دل سربراه من

روزی مگر خود تو دچارم نکرده ای

از چاله در بیا که بیفتی به چاه من

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

صدای پای تو که میروی صدای پای مرگ که میآید . .

************************

ما گذشتیم و گذشت آنچه تو با ما کردی

تو بمان با دگران وای به حال دگران . . .

***********************

در باغ دلم جوانه ای باید و نیست / شوق غزل ترانه ای باید و نیست

خواهم که تو را ببینم اما چه کنم / دیدار تو را بهانه ای باید و نیست . . .

************************

آواز تیشه امشب از بیستون نیامد / شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

بودیم و کسی پاس نمی داشت که هستیم

باشد که نباشیم و بدانند که بودیم

از غمت اشک نریزم تو بگو پس چه کنم

آتش قلب خود را با چه خاموش کنم

مطمین باش که مهرت نرود از دل من

مگر آن روز که در خاک شود منزل من . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages