ام ام اس عاشقانه

ام ام اس عاشقانه

ما با هم دو استکان چای نوشیدیم».

و این جمله شعر نیست.

استکان در آن به معنی استکان است

و چای استعاره از هیچ شرابی نیست.

خواستم بگویم

اوست که مرا مست می کند!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

برایم فرقی نمی کند که این شهر لعنتی چقدر ساختمان و خانه و خیابان دارد

وقتی تو در این شهر نباشی من برج زهرمارم !

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages