اس ام اس اس عاشقانه

اس ام اس اس عاشقانه

حاصلی از هنر عشق ِ تو جز حرمان نیست

آه از این درد که جز مرگ ِ من اش درمان نیست

این همه رنج کشیدیم و نمی دانستیم

که بلاهای وصال ِ تو کم از هجران نیست

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

برایم فرقی نمی کند که این شهر لعنتی چقدر ساختمان و خانه و خیابان دارد

وقتی تو در این شهر نباشی من برج زهرمارم !

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages