اس ام اس باحال عاشقانه

اس ام اس باحال عاشقانه

بگذار در قشنگ ترین اشتباه من

آتش بگیرد از تو دل سربراه من

روزی مگر خود تو دچارم نکرده ای

از چاله در بیا که بیفتی به چاه من

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

ما با هم دو استکان چای نوشیدیم».

و این جمله شعر نیست.

استکان در آن به معنی استکان است

و چای استعاره از هیچ شرابی نیست.

خواستم بگویم

اوست که مرا مست می کند!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

راه که میروی عقب می مانم

نه برای اینکه نخواهم با تو همقدم باشم

میخواهم پا جای پایت بگذارم و مواظبت باشم

میخواهم ردپایت را هیچ خیابانی در آغوش نکشد . . .

تو فقط برای منی !

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

مزرعه که درو شد کلاغ هم رفت

بیچاره مترسک احساسش را به کسی سپرده بود

که برای نیازش تنهاییش را پر کرده بود . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages