مطالب طنز مورد داشتیم

مطالب طنز مورد داشتیم

اقا ما مورد داشتیم که واسش رفته بودیم خواستگاری طرف جلوی بابای دختره کل خاندانشو با اسم کوچیک که صدا کرد هیچی اخر سرم به خواهر عروس گفت ندا بپر یه لیوان اب تگری بیار مادر عروس خانومم هی میگفت اقا پیام اینو دوس داره اقا پیام ازین بدش مییاد من دیگه حرفی ندارم!!!!!!!!!!!!!!!!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

مورد داشتیم دختره به خاطر کلیپس توی ماشین جا نشده مجبور شدن عین لوله پولیکا کلشو یه وَرَکی از پنجره بندازن بیرون !

خو رعایت کنین یه کم

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

|-------------erudit-----------4jok------------|

مورد داشتیم:(روز دوم مهر)

معلم: سلام من فلانی هستم معلم ریاضی شما امسال شاید با من داشته باشید یه دفتر صد برگ برای این درس لازمه حالا کتابارو در بیارید درسو شروع کنیم خیلی عقبیم...

کتاب:&&

دانش آموزا:---

دوم مهر:" "

عقب:@@

جل الخالق:××

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

مورد داشتیم توی دانشگاه طرف تا یه ترم دنبال دفتر!!!!!!!!! میگشته.

لایک=خخخخخ

لایک= خودمم همین جوری بودم

لایک= عه!!! مگه دانشگاه دفتر نداره پس استادا زنگ تفریح!!!!!!!!! کجا میرن

(به عزیزانی که بیماری قلبی دارند توصیه میشود اون مورد آخر رو نخونند)

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

مورد داشتیم طرف با بی ام و با شوهرش داشتن وارد تونل همت میشدن یهو ماشین ملق زده :| ازین بی ام و کروک ها که سقف نداره

طبق بررسی کارشناسان نیروی انتظامی کلیپس دختره به دهانه ورودی تونل گیر کرده بوده

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages