مورد داشتیم

مورد داشتیم

K : E @@@@@

مورد داشتیم طرف رفته تراکتور دست دوم بخره بنگاهی برگشته گفته یکی دارم در حد تراکتور صفر مال یه خانم دکتره فقط صبح باهاش میره مطب شب هم باهاش بر میگرده خونه !!!!

@)^_^(@ کامران متعجب از تکه کلام بنگاهیا

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

مورد داشتیم دخدره ... (توجه کنین .. دخدره) .. ماشینش پنچر شده

رفته کاپوتو داده بالا

پسرا دیگه کَل انداختن تموم شد ... پرچمو کوبیدم نوک قله ...

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

تو فامیل مورد داشتیم تو ماه محرم گوشی طرف افتاده تو چاه توالت مادربزرگش دادمیزد خاک تو سر دست و پاجلفتیت کنن کلی نوحه توش بود خدا میزنه تو کمرت :/

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اقا ما مورد داشتیم که واسش رفته بودیم خواستگاری طرف جلوی بابای دختره کل خاندانشو با اسم کوچیک که صدا کرد هیچی اخر سرم به خواهر عروس گفت ندا بپر یه لیوان اب تگری بیار مادر عروس خانومم هی میگفت اقا پیام اینو دوس داره اقا پیام ازین بدش مییاد من دیگه حرفی ندارم!!!!!!!!!!!!!!!!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اغا مورد داشتیم طرف تو استخر کم مونده خفه بشه با تیوپ درش اوردن بعد یه ربع دیگه واسه این که این آبروریزی رو جبران کنه حرکات غیرطبیعی از خودش بروز داده- مثلا شنو رفتن زیر- آب که مسولین فک کردن چیزی زده انداختنش بیرون

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages