اس ام اس زیبای محرم

اس ام اس زیبای محرم

تا دل ز غم تو گشت بی تاب حسین

این چشم تهی نگشت از آب حسین

عمری است نیازمند این درگاهم

یک لحظه گدای خویش دریاب! حسین . . .

ایام سوگواری حسینی تسلیت باد

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

نام من سرباز کوی عترت است دوره آموزشی ام هییت است .

پـادگـانم چـادری شـد وصـله دار سر درش عکس علی با ذوالفقار .

ارتش حیـدر محـل خدمتم بهر جانبازی پی هر فرصتم .

نقش سردوشی من یا فاطمه است قمقمه ام پر ز آب علقمه است .

رنـگ پیراهـن نه رنـگ خاکـی است زینب آن را دوخته پس مشکی است

. اسـم رمز حمله ام یاس علـی افسر مافوقم عباس علی (ع)

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages