اس ام اس ویژه فرارسیدن ماه محرم

اس ام اس ویژه فرارسیدن ماه محرم

کوچه کوچه دلم پر از غوغاست

هر طرف خیمه عزا برپاست

قدسیان سوگوار و محزونند

همه هستى سیه پوش عزاستماه خون و خروش و ماتم شد

ماه خون خدا محرم شد . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

ما سینه زنان رسم جنون باب نمودیم

جان و سر خود هدیه به ارباب نمودیم

از عمق درون ناله و فریاد نمودیم

با سینه زدن زلزله ایجاد نمودیم . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.