اس ام اس تسلیت ماه محرم

اس ام اس تسلیت ماه محرم

کوچه کوچه دلم پر از غوغاست

هر طرف خیمه عزا برپاست

قدسیان سوگوار و محزونند

همه هستى سیه پوش عزاستماه خون و خروش و ماتم شد

ماه خون خدا محرم شد . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

ما سینه زنان رسم جنون باب نمودیم

جان و سر خود هدیه به ارباب نمودیم

از عمق درون ناله و فریاد نمودیم

با سینه زدن زلزله ایجاد نمودیم . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

نام من سرباز کوي عترت است،

دوره آموزشي ام هيئت است.

پــادگــانم چــادري شــد وصــله دار،

سر درش عکس علي با ذوالفقار.

ارتش حيــدر محــل خدمتم،

بهر جانبازي پي هر فرصتم.

نقش سردوشي من يا فاطمه است،

قمقمه ام پر ز آب علقمه است.

رنــگ پيراهــن نه رنــگ خاکــي است،

ينب آن را دوخته پس مشکي است.

اسـم رمز حمله ام ياس علــي،

افسر مافوقم عباس علي (ع)

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

هر دم به گوش مي رسد آواي زنگ قافله ، اين قافله تا كربلا ديگر ندارد فاصله . حلول ماه محرم ، ماه پژمرده شدن گلستان فاطمه تسليت باد . التماس دعا

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

باز محرم شد و دلها شکست از غم زينب دل زهرا شکست باز محرم شد و لب تشنه شد از عطش خاک کمرها شکست آب در اين تشنگي از خود گذشت دجله به خون شد دل صحرا شکست قاسم وليلا همه در خون شدند اين چه غمي بود که دنيا شکست محرم ماه غم نيست ماه عشق است محرم مَحرم درد حسين است

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages