اس ام اس تسلیت اربعین

اس ام اس تسلیت اربعین

بـاز دگر بـاره رسـیـد اربـعـیـن / جوش زند خـون حـسـیـن از زمیـن

شـد چـهـلـم روز عـزای حـسـیـن / جـان جـهـان بـاد فدای حـسین . . .

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

تا قیامت نرود نقش تو از لوح ضمیر

حیرتم کشت، بگو این چه معماست حسین

گر چه شد جوهر عشق از قلم عاطفه پاک

رقم مِهر تو بر صفحه دل هاست حسین

اربعین حسینی تسلیت باد

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.