اس ام اس تسلیت محرم

اس ام اس تسلیت محرم

نام من سرباز کوی عترت است دوره آموزشی ام هییت است .

پـادگـانم چـادری شـد وصـله دار سر درش عکس علی با ذوالفقار .

ارتش حیـدر محـل خدمتم بهر جانبازی پی هر فرصتم .

نقش سردوشی من یا فاطمه است قمقمه ام پر ز آب علقمه است .

رنـگ پیراهـن نه رنـگ خاکـی است زینب آن را دوخته پس مشکی است

. اسـم رمز حمله ام یاس علـی افسر مافوقم عباس علی (ع)

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

اس ام اس مخصوص عاشورا اس ام اس مخصوص تاسوعا

دلم گردیده در بحر غمت غرق / مَنِه بین منو فرزند خود فرق

اگر عیبم بود کم سن و سالی / چرا پس گاهواره گشته خالی!

برای خواندن ادامه مطلب اینجا! کلیک کنید.

Pages