چقدر خوبه بعضی وقتا بعضی جاها

چقدر خوبه بعضی وقتا بعضی جاها عادتامون و ترک کنیم.

چقدرخوبه هرسال محرم واسه 10 روز مرام و معرفت خرج کنیم .

توهیت هواسمون به کارخودمون باشه نه به دخترهای اونور خیابون

10 روز بی خیال گناه بشیم

میدونم سخته مرد میخواد اراده میخواد

که متاسفانه خیلی ها ندارن(اماباید بهش برسن )

چقدر خوبه بعضی وقتا بعضی جاها خانم ها یکم تخفیف بدن تو آرایششون

یکم کمک کنن تا اقا پسرا سرشون زیر علامت هیت نچرخه

یکم کمک کنن

Source: 
فورجک