دیدی وقت عشقت مریضه چقد ناراحتی آرزو

دیدی وقت عشقت مریضه چقد ناراحتی

آرزو میکنی خودت درد بکشی اما کاش اون راحت باشه

دیدن درد عزیزت خیلی سخت تر از درد کشیدنه!

اونایی که شهید شدن تو کربلا آدمای فداکار و بزرگی بودن

اما بیشترین سختی و زینب کبری کشید

که شهادت همه رو دید

اسیری کشید

و پناه همه اسرا بود

کسی که اگه نبود و تو کاخ یزید افشاگری نمیکرد حقیقت کربلا پنهان میموند

مرد بودن صفته نه جنسیت!

تمام تاریخ و بگردید

مردتر از زینب خدا نیافریده!

Source: 
فورجک