فال روز سه شنبه 5 اسفند 1393

فال متولدین ماه فروردین:

امروز روز آسانی برای شما نخواهد بود اگر که قصد دارید گام دیگری برای رسیدن به هدف تان بردارید. در هنگام صبح به بیشتر متولدین این ماه چیزهایی الهام خواهد شد. آنها نباید با داشتن هر جیزی انتظار رسیدن به موفقیت داشته باشند اما شور و شوق خود را حفظ کنید و اطمینان داشته باشید که با مدیریت مناسب و نظم و ترتیب به هر آنچه که می خواهید به مروز زمان دست پیدا خواهید کرد.

فال متولدین ماه اردیبهشت:

امروز ممکن است شما دچار نگرانی و استرس شوید اما خونسردی خود را حفظ کنید و به بهترین نتیجه امیدوار باشید. یک قدرت نامرئی به شما کمک خواهد کرد. افکار شما در مورد کار در خارج از کشور و همکاری با خارجیها ممکن است تغییر کند. همچنین ممکن است دیدگاه عاطفی شما نسبت به کار نیز تغییر کند.

فال متولدین ماه خرداد:

ستاره از شما می خواهد که امروز به این موضوع فکر کنید که چقدر از زندگی درس گرفته اید. ممکن است امروز برای شما مسائل جزئی مالی ( بخصوص کسانی که درگیر یک وام هستند ) همچنین مشکلی در محل کار، در زندگی شخصی و تعامل با مردم پیش بیاید.

فال متولدین ماه تیر:

اولویت امروز شما رسیدگی به نیازهای دیگران است. شما باید موقتا به خودتان و آنچه در اطراف شما اتفاق می افتد توجه کنید. بسیاری از اتفاقات و جریانات امروز به نفع شما خواهد بود.

فال متولدین ماه مرداد:

وظایف امروز شما نسبت به اهداف بلند مدت در این روز برای شما اهمیت بیشتری خواهد داشت. مشکلات کاری، مسائل خانوادگی و موارد مربوط به سلامت شما ممکن است به هم گره بخورد. بسیاری از متولدین این ماه بخصوص خانم ها باید به طور کلی با مشکلات مقابله کنند.

فال متولدین ماه شهریور:

در زندگی شخصی خود یک هیجان لذت بخش را تجربه خواهید کرد. شریک زندگی تان از شما قدردانی کرده و برای حفظ شما تلاش خواهد کرد. با این حال هیچکس نمی توان با اطمینان بگوید که چه چیزی در درون شریک زندگی تان می گذرد. سعی کنید به آنچه که احساس واقعی شماست فکر کنید.

فال متولدین ماه مهر:

شما نیاز دارید تا روابط خانوادگی خو را بهبود ببخشید. مهمترین کاری که شما را به بهترین راه هدایت می کند این است که شرایط موجود را حفظ کنید. اگر شما به طور مداوم یا نوسانی چیزهایی را درخانه تغییر می دهید، شما در خطر ایجاد هرج و مرج قرار داریداز دست چیزهای بی ارزش و از رده خارج خلاص شوید و در عوض چیزهای با ارزش را برای خود حفظ کنید.

فال متولدین ماه آبان:

شما برداشت جدیدی از دیگران در محل کار یا جای دیگری که در آن هستید خواهید داشت. شما نمی توانید امروز را بی خیال شوید و برای خود در رویاهایتان زندگی کنید. از چیزهای کوچک دلگیر نشوید. اعتقادات خود را حفظ کنید و به آن ها افتخار کنید.

فال متولدین ماه آذر:

این امر برای شما بسیار مفید خواهد بود که تفاوت بین آنچه که برای شما مطلوب است و آنچه که واقعا در زندگی شما اتفاق می افتد را متوجه شوید. در این روز ممکن است شما چیزی بخرید و احساس کنید که پول خود را با خریدن ان هدر دادید و آن می توانید یک چیز نادر یا چیزی باشد که شما هر روز خریداری می کنید.

فال متولدین ماه دی:

رویاهای وسوسه انگیز تعادل شما را بر هم خواهد زد. شما ممکن است به موفقیت دیگران حسادت کنید. با این حال باز هم شما یک فرصتی که امکان انجام آن وجود دارد را با دو فرصتی که هنوز معلوم نیست برای شما اتفاق بی افتد را ترجیح میدهید. امروز شما باید خودتان از پس کارهایتان برآیید و به دیگران تکیه نکنید.

فال متولدین ماه بهمن:

امروز شما فرصت دارید تا قهرمان باشید. دستاوردهای شما پراکنده و از راه آزمون و خطا می باشد. اگر شما از جنگیدن خسته شدید و نیاز به تجدید قوا دارید بهترین راه برای شما این است که به جایی آرام و دور از هیاهو روید تا آرام گیرید.

فال متولدین ماه اسفند:

این روز به تو صبر و آرامش را می آموزد. شما نیاز به درک این موضوع دارید که قدم گذاشتن در یک مسیر به طور گام به گام نتایجی غیر منتظره و ناشناخته در بر خواهد داشت. سعی کنید از هر لحظه خود در این روز نهایت استفاده را ببرید.