فال روز سه شنبه 23 دی 1393

فال متولدین ماه فروردین:

مردان فروردینی برای تعامل های زیاد در طول روز آماده باشند. اما امروز به سختی می توانید به کشفیات جدید دست پیدا کنید. در مورد هر آنچه که می بینید، می شنوید و یاد می گیرید بحث کنید. در طول روز حالات تان مدام تغییر خواهد کرد. برای شما تمرکز بر روی یک نکته معین سخت خواهد شد.

فال متولدین ماه اردیبهشت:

زیاد جدی نباشید. امروز از زیر بار تصمیمات و قوانین سختگیرانه شانه خالی خواهید کرد. دهان بین نباشید، توصیه های دیگران همیشه درست نیست. متولدین دارای طبیعت شاد، فعال و معاشرتی در جو امروز موفقیت های زیادی را تجربه خواهند کرد.

فال متولدین ماه خرداد:

امروز با اعمالتان اثبات خواهید کرد که واقعا دمدمی مزاج هستید. وظایف کنونی از نوع حرفه ای آنها خود واقعی تان را به شما یاد آوری میکند اما شما از انجام آنها اجتناب خواهید کرد. اکثر آرزوهای تان به طور همزمان دست یافتنی هستند.

فال متولدین ماه تیر:

امروز شاهد آن خواهید بود که قدرت جذابیت تان رو به کاهش است. بیشتر به سمت کسانی خواهید رفت که برای تان ارزش قائل نیستند. حتی خانواده، دانشجویان و پیروان شما علایق شخصی خود را دارند و تمایل ندارند تمام روز تحت کنترل شما باشند.

فال متولدین ماه مرداد:

امروز هیچکس نمی تواند شما را وادار به انجام کاری کند. اگر تا کنون تحت کنترل کسی بوده اید باید بگویم که این کنترل ضعیف خواهد شد. امروز کار های روزانه، اخلاق استاندارد و برنامه های سخت را لغو خواهید کرد. برنامه ریزی نکنید و با جریان زندگی پیش بروید.

فال متولدین ماه شهریور:

تمام طول روز با اشکالات جزیی روبرو خواهید شد. به منظور به حداقل رساندن تاثیرات منفی به آنها توجه نکنید و آرزوهای تان را با صدای بلند بر زبان نیاورید. این سه شنبه فراموش کاری تان زیاد می شود. ممکن است بی دلیل در اموری جدیت به خرج دهید.

فال متولدین ماه مهر:

وقایع امروز برای تان مطلوب خواهد بود. از تغییرات دوره ای مناظر، دایره اجتماعی و ژرف اندیشی بهره خواهید برد. امروز بهتر است به دنبال روابط جدید نبوده و روابط قبلی خود را حفظ کنید.

فال متولدین ماه آبان:

باید موقتا بعضی از عادات خود را به منظور تنظیم همه امور تا حد تصمیمات جزیی برای کوچکترین اعمال ترک کنید. به زندگی با دید مثبت بنگرید. خود یا دیگران را به خاطر اشتباهات و ضعف ها سرزنش نکنید.

فال متولدین ماه آذر:

جو امروز تاثیر فراوانی بر شما خواهد داشت. برای مثال نیاز های شریکتان به اندازه تصمیمات شما اهمیت دارند. برای کمک به خود به انعطاف پذیری ذاتی تان رجوع کنید و سعی نمایید خود را با خواسته های دیگران انطباق دهید. ممکن است به شدت به عقاید دیگران علاقمند شوید.

فال متولدین ماه دی:

امروز به سختی تمرکز همیشگی خود را بروز خواهید داد. بسیاری از متولدین این ماه قادر به حفظ طولانی تمرکز خود بر روی مسائل نخواهند بود. به کسانی تکیه می کنید که قابل اعتماد نیستند.

فال متولدین ماه بهمن:

شما تا جایی که ممکن است رفتار طبیعی خود را داشته باشید. مردان متولد این ماه بشیتر از زنان متولد این ماه این توصیه را جدی می گیرند. خود واقعی تان باشید. علایق و تفکرات خود را پنهان نکنید. دستاورد های شما ارزشمند هستند آنها را بی ارزش جلوه ندهید ولی مبالغه هم نکنید. آزادانه ویترین استعداد ها و مهارت های خود باشید.

فال متولدین ماه اسفند:

به طرز چشمگیری از نظر ذهنی فراموشکار و از نظر عاطفی بی تعادل خواهید بود. ممکن است نوساناتی در حالات شما ایجاد شود. احساسات امروز شما سطحی هستند و تا سطح روانی عمیق تر بر روی شما تاثیر نخواهند داشت. اسفند ماهی های ذاتا فعال مقدار زیادی زمان تلف خواهند کرد.